Фото без опису

        Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад керівників комунальних закладів загальної середньої освіти Бишівської сільської ради Київської області:

  •  Гружчанського навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Бишівської сільської ради Київської області, яка знаходиться за адресою: вул. Шевченка, буд. 24/1, с. Грузьке, Київська область.
  • Яблунівської гімназії Бишівської сільської ради Київської області, яка знаходиться за адресою: вул. Грушевського, буд. 130А, с. Яблунівка, Київська область.
  • Ясногородської гімназії-освітній центр Бишівської сільської ради Київської області, яка знаходиться за адресою: вул. Київська, буд. 2, с. Ясногородка, Київська область.


         Посадовий оклад, доплати, надбавки встановлюються відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу МОН від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», інших нормативних документів.

 

Посаду керівника закладу освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту на рівні магістра (спеціаліста), стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі:

1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2)  автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

3) оригінал та копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

4) оригінал та копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

5) оригінал та копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

6)  довідку про відсутність судимості;

7) довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

8)  мотиваційний лист, складений у довільній формі;

9)  перспективний план розвитку закладу освіти;

10)  згода на відеофіксацію.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа).

Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації оголошення відділом освіти, молоді та спорту, туризму, культури та релігій Бишівської сільської ради за адресою: вул. Захисників України, буд. 6, с. Бишів, Київська область.

Дата і місце проведення конкурсного відбору учасникам конкурсу будуть повідомлені додатково.

 

Конкурс складається з таких етапів:

- прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі (протягом 30 календарних днів);

- перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам (упродовж 5 робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі у конкурсі);

- допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі (оприлюднення на веб-сайті Бишівської сільської ради переліку осіб);

- ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу (не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору);

- проведення конкурсного відбору (письмовий іспит державною мовою – 60 хвилин, публічна та відкрита презентація перспективного плану розвитку закладу освіти – 10 хвилин, співбесіда);

- визначення переможця конкурсу (упродовж 5 робочих днів з дня завершення конкурсного відбору);

- оприлюднення результатів конкурсу (на веб-сайті Бишівської сільської ради).

 

Особа, уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі – Ірина Лагерчук (тел. 0993734639), електронна пошта osvitaotgbishev@ukr.net.