Оголошення
про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Бишівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бишівської сільської ради Київської області»

 

Правові підстави проведення конкурсу: Відповідно до частини 9 статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Порядку проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Бишівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бишівської сільської ради Київської області, затвердженого рішенням сільської ради від 23.03.2021 № № 110 - 07 – VIІІ, розпорядження Бишівського сільського голови від 12.04.2021 №35 «Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Бишівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бишівської сільської ради Київської області», Протоколу №1 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Бишівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бишівської сільської ради Київської області від 13.04.2021 оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Бишівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бишівської сільської ради Київської області.

 

Найменування: комунального некомерційного підприємства «Бишівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бишівської сільської ради Київської області» (далі – Заклад).

 

Юридичне та фактичне місцезнаходження Закладу: 08072,
Ки
ївська обл., Фастівський р-н, с. Бишів, вул. Київська, Київська, 22 - Б.

 

Основні напрямки діяльності підприємства: надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

 

Статут комунального некомерційного підприємства «Бишівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бишівської сільської ради Київської області» затверджено рішенням Бишівської сільської ради від 09 березня 2021 року № 71-06- VIII (додається).

https://rada.info/upload/users_files/04362214/eacf043b6ba1405a79ee1d3074c85928.docx

https://rada.info/upload/users_files/04362214/0919d2d5604d6da095c839487bbc9b96.docx

Структура закладу (штатний розпис) на 2021 рік від 24 березня 2021 року (додається).

https://rada.info/upload/users_files/04362214/55a89227a63f4c9d6f1c5f54e2f15576.pdf

Прийом документів для участі в конкурсі буде здійснюватись з 15 квітня 2021 року по 14 травня 2021 року з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. (понеділок - четвер), з 08 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. (п'ятниця) в загальному відділі Бишівської сільської ради за адресою: 08072, Київська обл., Фастівський р-н,
 с. Бишів, вул. Київська, 48
.

 

Телефон та адреса електронної пошти для довідок: 2-11-44, Е-mail: info@byshiv-rada.gov.ua.

 

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк документи:

 

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

 

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

 

Вимоги до претендентів:

 

- громадянство України;

  • вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань “Управління та адміністрування” або “Публічне управління та адміністрування”, або “Право”, або “Соціальні та поведінкові науки”, або “Гуманітарні науки”, або “Охорона здоров’я” та спеціалізацією “Організація і управління охороною здоров’я”.

– стаж роботи – не менше 3 років стажу за основною спеціальністю або 1 року на керівних посадах;

– вільне володіння державною мовою;

- повинен знати: Конституцію України, чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров'я, трудове законодавство; основи управління; концептуальні документи щодо розвитку охорони здоров'я населення України; основи міжнародного та європейського законодавства з питань охорони здоров'я; практику застосування законодавства в межах своєї компетенції; демографічну ситуацію в регіоні та показники стану здоров'я населення; нормативні акти щодо професійного розвитку працівників, в тому числі підготовки, підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників; порядок ведення медичної облікової та звітної документації, обробки медичної статистичної інформації; технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету та медичної етики та деонтології; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я.

– здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;

- володіння сучасними засобами комунікацій та зв’язку.

– високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

 

Умови оплати праці керівника закладу:

 

Умови оплати праці Медичного директора визначаються відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я, встановлених чинним законодавством України, згідно зі штатним розписом.

 

Преміювання Керівника, встановлення йому надбавок і доплат до посадового окладу, надання матеріальної допомоги здійснюються за погодженням з сільським головою у разі відсутності заборгованості із заробітної плати працівникам закладу, за спожиті комунальні послуги та з платежів до державного і місцевих бюджетів у межах затвердженого фонду оплати праці.

Типова форма контракту затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року № 792 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я».

 

Дата і місце проведення конкурсу:

Конкурс буде проведено 20.05.2021 за адресою: 08072, Київська обл., Фастівський р-н, с. Бишів, вул. Київська, 50, приміщення Бишівського будинку культури.

Фото без опису