Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання https://zakon.rada.gov.ua/go/z1104-14