2024

Паспорт  бюджетної програми 0110150 на 2024 рік

Паспорт  бюджетної програми 0110150 на 2024 зі змінами від 04.03.2024

Паспорт  бюджетної програми 0110150 на 2024 зі змінами від 01.05.2024

Паспорт  бюджетної програми 0112111 на 2024 рік

Паспорт  бюджетної програми 0112111 на 2024 зі змінами від 04.03.2024

Паспорт  бюджетної програми 0112152  на 2024 рік

Паспорт  бюджетної програми 0116020  на 2024 рік

Паспорт  бюджетної програми 0116020 на 2024 зі змінами від 04.06.2024

Паспорт  бюджетної програми 0116030  на 2024 рік

Паспорт  бюджетної програми 0116030 на 2024 зі змінами від 01.05.2024

Паспорт  бюджетної програми 0116030 на 2024 зі змінами від 04.06.2024

Паспорт  бюджетної програми 0117351 на 2024 рік

Паспорт  бюджетної програми 0117680 на 2024 рік

Паспорт  бюджетної програми 0118110  на 2024 рік

Паспорт  бюджетної програми 0118110 на 2024 зі змінами від 01.05.2024

Паспорт  бюджетної програми 0118110 на 2024 зі змінами від 04.06.2024

Паспорт  бюджетної програми 0118230  на 2024 рік

Паспорт  бюджетної програми 0118240  на 2024 рік

2023

Паспорт бюджетної програми 0110150 на 2023

Паспорт бюджетної програми 0110150 на 2023 зі змінами від 28.02.2023

Паспорт бюджетної програми 0110150 на 2023  зі змінами від 23.05.2023

Паспорт бюджетної програми 0110150 на 2023 зі змінами від 14.07.2023

Паспорт бюджетної програми 0110150 на 2023 зі змінами від 17.10.2023

Паспорт бюджетної програми 0110150 на 2023 зі змінами від 28.11.2023

Паспорт бюджетної програми 0112111 на 2023

Паспорт бюджетної програми 0112111 на 2023 зі змінами від 28.02.2023

Паспорт бюджетної програми 0112111 на 2023 зі змінами від 23.05.2023

Паспорт бюджетної програми 0112111 на 2023 зі змінами від 14.07.2023

Паспорт бюджетної програми 0112111 на 2023 зі змінами від 17.10.2023

Паспорт бюджетної програми 0112111 на 2023 зі змінами від 28.11.2023

Паспорт бюджетної програми 0112152 на 2023

Паспорт бюджетної програми 0112152 на 2023 зі змінами від 28.02.2023

Паспорт бюджетної програми 0112152 на 2023 зі змінами від 23.05.2023

Паспорт бюджетної програми 0112152 на 2023 зі змінами від 14.07.2023

Паспорт бюджетної програми 0112152 на 2023 зі змінами від 17.10.2023

Паспорт бюджетної програми 0113140 на 2023

Паспорт бюджетної програми 0116020 на 2023

Паспорт бюджетної програми 0116020 на 2023 зі змінами від 28.02.2023

Паспорт бюджетної програми 0116020 на 2023 зі змінами від 23.05.2023

Паспорт бюджетної програми 0116020 на 2023  зі змінами від 14.07.2023

Паспорт бюджетної програми 0116020 на 2023 зі змінами від 11.08.2023

Паспорт бюджетної програми 0116030 на 2023

Паспорт бюджетної програми 0116030 на 2023 зі змінами від 28.02.2023

Паспорт бюджетної програми 0116030 на 2023 зі змінами від 18.04.2023

Паспорт бюджетної програми 0116030 на 2023 зі змінами від 23.05.2023

Паспорт бюджетної програми 0116030 на 2023 зі змінами від 11.08.2023

Паспорт бюджетної програми 0116030 на 2023 зі змінами від 17.10.2023

Паспорт бюджетної програми 0116030 на 2023 зі змінами від 28.11.2023

Паспорт бюджетної програми 0116090 на 2023

Паспорт бюджетної програми 0116090 на 2023 зі змінами від 23.05.023

Паспорт бюджетної програми 0116090 на 2023 зі змінами від 14.07.2023

Паспорт бюджетної програми 0116090 на 2023 зі змінами від 17.10.2023

Паспорт бюджетної програми 0117130 на 2023

Паспорт бюджетної програми 0117130 на 2023 зі змінами від 17.10.2023

Паспорт бюджетної програми 0117130 на 2023 зі змінами від 18.04.2023

Паспорт бюджетної програми 0117350

Паспорт бюджетної програми 0117680 на 2023

Паспорт бюджетної програми 0118110 на 2023

Паспорт бюджетної програми 0118110 на 2023 зі змінами від 28.02.2023

Паспорт бюджетної програми 0118110 на 2023 зі змінами від 18.04.2023

Паспорт бюджетної програми 0118110 на 2023 зі змінами від 05.06.2023

Паспорт бюджетної програми 0118110 на 2023 зі змінами від 14.07.2023

Паспорт бюджетної  програми 0118110 на 2023 зі змінами від 11.08.2023

Паспорт бюджетної програми 0118110 на 2023 зі змінами від 28.11.2023

Паспорт бюджетної програми 0118240 на 2023

Паспорт бюджетної програми 0118240 на 2023 зі змінами від 28.02.2023

Паспорт бюджетної програми 0118240 на 2023 зі змінами від 17.10.2023

Паспорт бюджетної програми 0118312 на 2023

Паспорт бюджетної програми 0118340 на 2023

2022

Паспорт  бюджетної програми 0110150 на 2022

Паспорт бюджетної програми 0110150 на 2022 зі змінами від 16.05.2022

Паспорт бюджетної програми 0110150 на 2022  зі змінами від 12.07.2022

Паспорт бюджетної програми 0110150 на 2022 зі змінами від 23.08.2023

Паспорт бюджетної програми 0110150 на 2022 зі змінами від 03.11.2022

Паспорт бюджетної програми 0110150 на 2022  зі змінами від 30.11.2022

Паспорт бюджетної програми 0112111 на 2022

Паспорт бюджетної програми 0112111 на 2022 зі змінами від 23.08.2022

Паспорт бюджетної програми 0112111 на 2022 зі змінами від 30.11.2022

Паспорт бюджетної програми 0112152 на 2022

Паспорт бюджетної програми 0112152 на 2022 зі змінами від 16.05.2022

Паспорт бюджетної програми 0112152 на 2022 зі змінами від 27.12.2022

Паспорт бюджетної програми 0113050 на 2022

Паспорт бюджетної програми 0113050 на 2022 зі змінами від 27.05.2022

Паспорт бюджетної програми 0116020 на 2022 зі змінами від 30.11.2022

Паспорт бюджетної програми 0116020 на 2022 зі змінами від 16.05.2022

Паспорт бюджетної програми 0116020 на 2022 зі змінами від 27.05.2022

Паспорт бюджетної програми 0116020 на 2022 зі змінами від 23.08.2022

Паспорт бюджетної програми 0116020 на 2022 зі змінами від 03.11.2022

Паспорт бюджетної програми 0116030 на 2022

Паспорт бюджетної програми 0116030 на 2022 зі змінами від 16.05.2022

Паспорт бюджетної програми 0116030 на 2022 зі змінами від 27.05.2022

Паспорт бюджетної програми 0116030 на 2022  зі змінами від 23.08.2022

Паспорт бюджетної програми 0116030 на 2022 зі змінами від 03.11.2022

Паспорт бюджетної програми 0116030 на 2022 зі змінами від 30.11.2022

Паспорт бюджетної програми 0117350 на 2022

Паспорт бюджетної програми 0117350 на 2022  зі змінами від 27.12.2022

Паспорт бюджетної програми 0117461 на 2022

Паспорт бюджетної програми 0118110 на 2022

Паспорт бюджетної програми 0118110 на 2022 зі змінами від 30.11.2022

Паспорт бюджетної програми 0118110 на 2022 зі змінами від 27.12.2022

Паспорт бюджетної програми 0118230 на 2022

Паспорт бюджетної програми 0118240 на 2022 зі змінами від 10.11.2022

Паспорт бюджетної програми 0118240 на 2022

Паспорт бюджетної програми 0118775 на 2022

Паспорт бюджетної програми 0118775 на 2022 зі змінами від 27.12.2022

 

2021

Паспорт бюджетної програми 0110150 на  2021

Паспорт бюджетної програми 0110150 на  2021 зі змінами від 22.03.2021

Паспорт бюджетної програми 0110150 на 2021 зі змінами від 15.06.2021

Паспорт бюджетної програми 0110150 на 2021 зі змінами від 09.09.2021

Паспорт  бюджетної програми 0110150 на 2021 зі змінами від 19.10.2021

Паспорт бюджетної програми 0110150 на 2021 зі змінами від 08.11.2021

Паспорт бюджетної програми 0110150 на 2021 зі змінами від 10.12.2021

Паспорт бюджетної програми 0112111 на 2021

Паспорт бюджетної програми 0112111 на 2021 зі змінами від 26.07.2021

Паспорт бюджетної програми 0112111 на 2021 зі змінами від 08.11.2021

Паспорт бюджетної програми 0112111 на 2021 зі змінами від 10.12.2021

Паспорт бюджетної програми 0112144 на 2021 зі змінами від 30.12.2021

Паспорт бюджетної програми 0112144 на 2021

Паспорт бюджетної програми 0112144 на 2021 зі змінами від 26.07.2021

Паспорт бюджетної програми 0112152 на 2021

Паспорт бюджетної програми 0112152 на 2021 зі змінами від 15.06.2021

Паспорт бюджетної програми 0113050 на 2021

Паспорт бюджетної програми 0116020 на 2021

Паспорт бюджетної програми 0116030 на 2021

Паспорт бюджетної програми 0116030 на 2021 зі змінами від 22.03.2021

Паспорт бюджетної програми 0116030 на 2021 зі змінами від 15.06.2021

Паспорт бюджетної програми 0116030 на 2021 зі змінами від 26.07.2021

Паспорт бюджетної програми 0116030  на 2021 зі змінами від 09.09.2021

Паспорт бюджетної програми 0116030 на 2021 зі змінами від 19.10.2021

Паспорт бюджетної програми 0116030 на 2021 зі змінами від 10.12.2021

Паспорт бюджетної програми 0117130 на 2021

Паспорт бюджетної програми 0117130 на 2021

Паспорт бюджетної програми 0117310 на 2021 зі змінами від 26.07.2021

Паспорт бюджетної програми 0117310 на 2021 зі змінами від 30.12.2021

Паспорт бюджетної програми 0117350 на 2021

Паспорт бюджетної програми 0117350 на 2021 зі змінами від 09.09.2021

Паспорт бюджетної програми 0117363 на 2021

Паспорт бюджетної програми 0117461 на 2021 зі змінами від 10.12.2021

Паспорт бюджетної програми 0117461 на 2021

Паспорт бюджетної програми 0117463 на 2021

Паспорт бюджетної програми 0117463 на 2021 зі змінами від 19.10.2021

Паспорт бюджетної програми 0117463 на 2021 зі змінами від 08.11.2021

Паспорт бюджетної програми 0117463 на 2021 зі змінами від  30.12.2021

Паспорт бюджетної програми 0117670 на 2021

Паспорт бюджетної програми 0117680 на 2021

Паспорт бюджетної програми 0118110 на 2021 зі змінами від 10.12.2021

Паспорт бюджетної програми 0118110 на 2021