За кожну корову фермерам надаватимуть держпідтримку 10 тис грн

За напрямом дотація фізичним особам за утримання корів на територіях,
на яких велися бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією,
отримувачами коштів обласного бюджету є зареєстровані в Київській області
фізичні особи – власники корів.
Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово
окупованих російською федерацією, затверджений наказом Міністерства з
питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22 грудня 2022
року
No 309, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2023 року за
No 1668/39004.
Дотація здійснюється в обсязі до 3000 грн на 1 голову корів, яка
утримувалась фізичною особою в період з 24 лютого 2022 року по
01 вересня 2023 року.
Конкурсна комісія розпочинає приймання заявок на участь у конкурсі та
документів, що додаються до них, у день оприлюднення оголошення про умови
проведення конкурсу, а закінчує 20 листопада поточного року.
Власники корів, які мають намір отримати дотацію, подають до
20 листопада 2023 року на розгляд конкурсної комісії такі документи:
1) заявку про надання дотації;
2) копії паспортів великої рогатої худоби, виданих у встановленому
порядку;
3) виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру
тварин станом на 24 лютого 2022 року та на 01 вересня 2023 року,
4) копію паспорту громадянина України;
5) копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків, або
паспорту громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
6) довідку про банківські реквізити, видану банківською установою, в якій
відкрито рахунок фізичної особи.
Вчасно поданими вважаються заявка та документи, які надійшли до
управління агропромислового розвитку Київської обласної державної
адміністрації (вул. Велика Васильківська,13/1, м. Київ, 01024) та зареєстровані у
встановленому порядку.
Документи, подані не в повному обсязі, повертаються фізичній особі у
п’ятиденний строк.
Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не
розглядаються.
Конкурсна комісія до 30 листопада поточного року на підставі поданих
документів визначає обсяг дотації фізичним особам за утримання корів на

територіях, на яких велися бойові дії або тимчасово окупованих Російською
Федерацією, та приймає рішення про включення фізичних осіб до реєстру
фізичних осіб, які є власниками корів та яким нарахована дотація за утримання
корів на територіях, на яких велися бойові дії або тимчасово окупованих
Російською Федерацією.
Форми заявки та реєстру фізичних осіб, які є власниками корів та яким
нарахована дотація за утримання корів на територіях, на яких велися бойові дії
або тимчасово окупованих російською федерацією, наведено в додатках 3, 4 до
Комплексної програми розвитку сільського господарства та сільських територій
Київської області на 2021-2023 роки «Дієвий аграрій успішна громада
затвердженої рішенням Київської обласної ради від 24 грудня 2020 року No 037-
01-VІІІ (зі змінами) (доступне за посиланням https://rada.info/upload/users_files/04362214/91b531805d1e6ab207f0ecbf39c1783d.pdf)
У разі відмови в наданні дотації заявнику надсилається у триденний строк
після прийняття рішення конкурсною комісією обґрунтована письмова відповідь
із зазначенням причин відмови.
Довідкову інформацію можливо отримати за номером (044) 293-39-72.