Фото без опису  Відділ соціального захисту населення Бишівської сільської ради інформує про те, що на території Бишівської  територіальної громади діє Київська обласна цільова Програма «Турбота» на 2021-2025 роки, яка спрямована на покращення якості життя незахищених верств населення громади, а саме сім’ям осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які зареєстровані та проживають на територіїБишівської територіальної громади.

Документи подавати до відділу соціального захисту населення Бишівської сільської ради.

Подання завідомо недостовірних відомостей може тягнути за собою адміністративну відповідальність,  яка передбачена статтею 172 Кодексу України про адміністративні правопорушення за подання завідомо недостовірних відомостей!

Роз’яснення до Порядку надання щорічної разової адресної грошової допомоги сім’ям осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю за рахунок коштів обласного бюджету

1. Адресна грошова допомога за цим Порядком надається сім’ям осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які за більшістю основних категорій життєдіяльності мають обмеження певного ступеня та перебувають у складних життєвих обставинах, які:
 задекларували/зареєстрували місце проживання (перебування) (фактичне місце проживання – для внутрішньо переміщених осіб) на території Київської області;
 не отримують грошової допомоги відповідно до заходів 5.1-5.3 Програми;
 середньомісячний сукупний дохід сім’ї (домогосподарства) не перевищує двох прожиткових мінімумів для вказаної категорії осіб станом на 01 січня року, в якому надається адресна грошова допомога (заявникам) (2093 грн * 2 = 4186 грн).

2. Сума адресної грошової допомоги встановлюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, станом на 01 січня року, в якому надається допомога, у такому розмірі:
• шести прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність – сім’ям осіб з інвалідністю І групи, дітей з інвалідністю, які за більшістю основних категорій життєдіяльності мають обмеження III ступеня, перебувають у складних життєвих обставинах та якщо розмір сукупного доходу особи з інвалідністю у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, станом на 01 січня року, в якому надається адресна грошова допомога;
• чотирьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність – сім’ям осіб з інвалідністю II групи, дітей з інвалідністю, які за більшістю основних категорій життєдіяльності мають обмеження II ступеня, перебувають у складних життєвих обставинах та якщо розмір сукупного доходу особи з інвалідністю у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, станом на 01 січня року, в якому надається адресна грошова допомога;
• двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність – сім ям осіб з інвалідністю III групи, дітей з інвалідністю, які за більшістю основних категорій життєдіяльності мають обмеження I ступеня, перебувають у складних життєвих обставинах та якщо розмір сукупного доходу особи з інвалідністю у місяці, що передує місяцю звернення, не перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, станом на 01 січня року, в якому надається адресна грошова допомога.
3. Для отримання адресної грошової допомоги заявник чи його представник надає передбачені цим пунктом документи:
1) для сімей осіб з інвалідністю, які за більшістю основних категорій життєдіяльності мають обмеження певного ступеня та перебувають у складних життєвих обставинах:

 • заява від заявника або його представника на ім’я голови Комісії на отримання адресної грошової допомоги;
 • копія пенсійного посвідчення або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу;
 • копії сторінок паспорта заявника у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про реєстрацію місця проживання) або копія паспорта заявника у формі пластикової картки типу ID-1 (лицьового та зворотного боку), разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо
  реєстрації місця проживання;
 • копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають про це відмітку
  в паспорті. Такі особи подають копію сторінки паспорта, де є ця відмітка, чи інший підтверджуючий документ);
 • копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності;
 • реквізити рахунку у банку для переказу коштів;
 • декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів державної соціальної допомоги (згідно з Інструкцією щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19 вересня 2006 року No 345, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2006 року за No 1098/12972);
  посилання на форму документа:
  https://drive.google.com/drive/folders/14KoV36RTRXkLkdEFM3JVN4RECfkEn3st?usp=sharing
 • для внутрішньо переміщених осіб – копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
 • індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-5 (відповідно до Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 18 червня 2014 року No 10-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 липня 2014 року за No 785/25562 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 27 березня 2018 року No 8-1);
  посилання на форму документа:
  https://drive.google.com/drive/folders/14KoV36RTRXkLkdEFM3JVN4RECfkEn3st?usp=sharing
 • акт оцінки потреб сім’ї/особи (відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 13 липня 2018 року No 1005 «Про затвердження форм обліку соціальної роботи з сім’ями/особами, які перебувають у складних життєвих обставинах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 року за No 943/32395);
  посилання на форму документа:
  https://drive.google.com/drive/folders/14KoV36RTRXkLkdEFM3JVN4RECfkEn3st?usp=sharing
 • документи, які підтверджують наявність обмежень певного ступеня та перебування у складних життєвих обставинах;

2) для сімей дітей з інвалідністю, які за більшістю основних категорій життєдіяльності мають обмеження певного ступеня та перебувають у складних
життєвих обставинах:

 • заява від законного представника дитини з інвалідністю на ім’я голови Комісії на отримання адресної грошової допомоги;
 • копія свідоцтва про народження дитини; після досягнення дитиною чотирнадцятирічного віку – копія паспорта у формі пластикової картки типу ID-1 (лицьового та зворотного боку);
 • копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платників податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 • копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років;
 • копія індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько- консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;
 • копії сторінок паспорта законного представника дитини у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про реєстрацію місця проживання) або копія паспорта у формі пластикової картки типу ID-1 (лицьового та зворотного боку), разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;
 • копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків законного представника дитини (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають про це відмітку в паспорті. Такі особи подають копію сторінки паспорта, де є ця відмітка, чи інший підтверджуючий документ);
 • реквізити рахунку у банку законного представника дитини з інвалідністю для переказу коштів;
 • декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів державної соціальної допомоги (згідно з Інструкцією щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19 вересня 2006 року No 345, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2006 року за No 1098/12972);
  посилання на форму документа:
  https://drive.google.com/drive/folders/14KoV36RTRXkLkdEFM3JVN4RECfkEn3st?usp=sharing
 • для внутрішньо переміщених осіб – копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

 • індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-5 (відповідно до Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 18 червня 2014 року No 10-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 липня 2014 року за No 785/25562 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України від 27 березня 2018 року No 8-1);

посилання на форму документа:https://drive.google.com/drive/folders/14KoV36RTRXkLkdEFM3JVN4RECfkEn3st?usp=sharing

 • акт оцінки потреб сім’ї/особи (відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 13 липня 2018 року No 1005 «Про затвердження форм обліку соціальної роботи з сім’ями/особами, які перебувають у складних життєвих обставинах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 року за No 943/32395);

посилання на форму документа: https://drive.google.com/drive/folders/14KoV36RTRXkLkdEFM3JVN4RECfkEn3st?usp=sharing

 • документи, які підтверджують наявність обмежень певного ступеня та перебування у складних життєвих обставинах.

4. У випадку подачі документів представником сім’ї особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю додатково надаються:

 • копії сторінок паспорта представника у формі книжечки (1, 2 сторінки та сторінки з відміткою про реєстрацію місця проживання) або копія паспорта у формі пластикової картки типу ID-1 (лицьового та зворотного боку), разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;
 • копія документа про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають про це відмітку в паспорті. Такі особи подають копію сторінки паспорта, де є ця відмітка, чи інший підтверджуючий документ);
 • нотаріально посвідчена довіреність на ім’я представника.

5. Підставами для відмови в наданні адресної грошової допомоги сім’ямосіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю є:
 смерть особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю або припинення
інвалідності;
 невідповідність поданих документів цьому Порядку.