Руслан Кравченко на засіданні українсько-британської Робочої групи з інфраструктури презентував пріоритети відбудови Київщини - Київс

https://koda.gov.ua/ruslan-kravchenko-na-zasidanni-ukrayinsko-brytanskoyi-robochoyi-grupy-z-infrastruktury-prezentuvav-priorytety-vidbudovy-kyyivshhyny/?fbclid=IwAR02rV6h9CbGqXSt_izAXIenO49mRYem_nmxLBX_8ua0vDonVOKEic-WrnQ