‼️Увага! Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора Гружчанської гімназії Бишівської сільської ради Фастівського району Київської області, яка знаходиться за адресою: вул. Шевченка, буд. 24/1, с. Грузьке, Фастівський район, Київська область.

✅ Інформація про розмір та умови оплати праці директора надаються відділом освіти, молоді та спорту, туризму, культури та релігій Бишівської сільської ради.

➡️ Посаду керівника закладу освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту на рівні магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

❇️ Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі:

1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

3) оригінал та копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

4) оригінал та копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

5) оригінал та копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

6) довідку про відсутність судимості;

7) довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

😎 мотиваційний лист, складений у довільній формі;

9) перспективний план розвитку закладу освіти;

10) згода на відеофіксацію.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа).

‼️ Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації оголошення відділом освіти, молоді та спорту, туризму, культури та релігій Бишівської сільської ради за адресою: вул. Київська, 22Б (3-й поверх), с. Бишів, Фастівський район, Київська область.

➡️ Дата і місце проведення конкурсного відбору учасникам конкурсу будуть повідомлені додатково.

‼️ Конкурс складається з таких етапів:

- прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі (протягом 30 календарних днів);

- перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам (упродовж 5 робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі у конкурсі);

- допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі (оприлюднення на веб-сайті Бишівської сільської ради переліку осіб);

- ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу (не пізніше 5 робочих днів до початку проведення

конкурсного відбору);

- проведення конкурсного відбору (письмовий іспит державною мовою – 60 хвилин, публічна та відкрита презентація перспективного плану розвитку закладу освіти – 10 хвилин, співбесіда);

- визначення переможця конкурсу (упродовж 5 робочих днів з дня завершення конкурсного відбору);

- оприлюднення результатів конкурсу (на веб-сайті Бишівської сільської ради).

❇️ ✨ Особа, уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі – Ірина МАКАРЕНКО (тел. 0997287173), електронна пошта osvitaotgbishev@ukr.net.