Фото без опису

ГУ Держпродспоживслужби в Київській області надає рекомендації споживачам як вберегтися від придбання неякісного насіння та садивного матеріалу.

Згідно статті 12 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» (далі - Закон) право на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу мають фізичні особи - підприємці та юридичні особи, які включені до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва з додержанням майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин.

Фізичні особи - підприємці та юридичні особи, які не включені до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, мають право здійснювати реалізацію насіння і садивного матеріалу, лише за умови наявності сертифікатів на насіння і садивний матеріал та додержанням майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин. Державний реєстр суб'єктів насінництва та розсадництва, розміщений на інформаційно-аналітичному порталі Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Згідно зі статтею 15 Закону України «Про насіння та садивний матеріал» насіння і садивний матеріал вводяться в обіг після їх сертифікації.

Сертифікації підлягає насіння, яке включене до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні (далі – Реєстр сортів). А посівні якості повинні обов’язково відповідати вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва.

Сорти, не внесені до Реєстру сортів, забороняється поширювати в Україні, якщо інше не встановлено законом. Відомості, що містяться у зазначених державних реєстрах, є відкритими і загальнодоступними, мають статус офіційної інформації.

Відповідно до Постанови від 21 лютого 2017 р. № 97 «Порядок проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал» кожна партія насіння і садивного матеріалу для реалізації повинна супроводжуватися сертифікатами:

  • насіння - сертифікатами, що засвідчують його сортові якості, та сертифікатами, що засвідчують його посівні якості;
  • садивний матеріал - сертифікатами, що засвідчують його сортові якості, та сертифікатами, що засвідчують його товарні якості.

Також, для запобігання розповсюдженню контрафактного та фальсифікованого насіння, виробник насіння чи реалізатор,повинен видати споживачеві супровідні документи відповідно до ДСТУ:
ДСТУ 4138-2002 Насіння сільськогосподарських культур: «Атестат на насіння» - на добазове та базове насіння; «Свідоцтво на насіння» - на сертифіковане насіння;
ДСТУ 4013-2001 Сортові та посівні якості картоплі насіннєвої: «Атестат на оригінальне насіння» - на елітну картоплю та «Свідоцтво якості репродукційної сортової картоплі» - на репродукційну картоплю;
ДСТУ 6006:2008 Насіння овочевих, баштанних культур та кормових коренеплодів- кожну партію насіння під час відпускання супроводжують «Довідкою про сортові та посівні якості насіння»
ДСТУ 4752:2007 Насіння цукрових буряків. Документи про якість. Правила арбітражного визначення якості – «Свідоцтво на насіння цукрових буряків»
ДСТУ 4780:2007 Садивний матеріал горіхоплідних культур. Технічні умови.- «Сортове свідоцтво»
ДСТУ 4938:200  Саджанці  плодових культур.Технічні умови – «Сортове свідоцтво»
ДСТУ 4936:2008   Розсада суниці. Технічні умови- «Сортове свідоцтво»
ДСТУ 8093:2015 Саджанці деревних рослин із відкритою кореневою системою: «Паспорт на саджанці деревних рослин із відкритою кореневою системою»
ДСТУ 8556:2015 Саджанці деревних рослин із закритою кореневою системою: «Паспорт на саджанці деревних рослин з закритою кореневою системою»

Всі вище перераховані документи підтверджують гарантію якості насіння. З формою цих документів можна ознайомитись є в додатках відповідних ДСТУ. Сертифікати на насіння або садивний матеріал та супровідні документи є дійсними на всій території України.

Партії насіння або садивного матеріалу, які не мають супровідних документів про якість насіння, не допускаються до реалізації.

У разі перепродажу посередник (перекупник) виписує нові супровідні документи на якість насіння (під свою відповідальність). До речі, це найчастіші порушення реалізаторів насіння коли вони при реалізації видають тільки копії сертифікатів, без супровідних документів.

Строк дії сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння або товарні якості садивного матеріалу, становить: на насіння озимих та ярих зернових культур - чотири місяці; на насіння кукурудзи, протруєної та затареної - 1 рік; на насіння соняшнику, протруєного та затареного - 8 місяці; на насіння цукрових буряків - 6 місяців; на насіння картоплі, затарене в мішки, ящичні піддони чи насипом - 30 днів, на насіння овочевих, баштанних, кормових культур до ІІ категорії – 8 місяців, ІІІ і наступних категорій – 6 місяців.

Доречі, згідно зі статтею 13 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» суб’єкти насінництва та розсадництва зобов’язані вести щодо кожного сорту насінницьку документацію за встановленими формами і зберігати її протягом трьох років.

Для фіксування фактів господарських операцій, збереження документів  протягом встановленого терміну (трьох років), а також обліку виписаних супроводжуючих документів на насіння та садивний матеріал, рекомендується завести «Журнал реєстрації відпуску насіння та садивного матеріалу»  (в друкованому або електронному вигляді), де у вигляді таблиці відображати:
- № п/п, дату відпуску насіння, номер і дата накладної, одержувач насіння, культура, сорт, генерація насіння, номер партії, маса відпущеного насіння (тонн),  кількість місць, №, дата Сертифікату, що засвідчує його сортові якості та Сертифікату, що засвідчує його посівні якості, №, дата виписаного супроводжуючого документу на насіння та/або садивний матеріал (Атестату, Свідоцтва, Паспорта), ПІБ одержувача, Посада, Підпис. На кожну партію в Журналі бажано відводити окрему сторінку.

Ведення Журналу дасть можливість сформувати чітке уявлення про рівень внутрішньогосподарського контролю сортових і посівних якостей насіння, сортових і товарних якостей садивного матеріалу і стане підтвердженням  ведення прозорих ділових операцій.

Відділ контролю в сфері насінництва та розсадництва  управління  фітосанітарної  безпеки та фітосанітарних заходів на кордоні ГУ ДПСС у Київській області попереджає, що суб’єкт насінництва та розсадництва позбавляється права займатися виробництвом, реалізацією та використанням насіння і садивного матеріалу шляхом виключення з Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва у разі систематичного грубого порушення ним законодавства у сфері насінництва та розсадництва. Накладення стягнення не звільняє винних осіб від відшкодування збитків у випадках і порядку, передбачених законом.
 

Головний спеціаліст відділу контролю у сфері насінництва та розсадництва
ГУ Держпродспоживслужби в Київській області
Ірина ФЕОКТІСТОВА