Фото без опису

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022 р. №1393 затверджений Порядок реалізації спільного з Міжнародною Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та Товариством Червоного Хреста України проекту щодо надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни. Цей Порядок визначає процедуру отримання особами з інвалідністю внаслідок війни грошової допомоги в рамках реалізації спільного з Міжнародною Федерацією Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та Товариством Червоного Хреста України проекту (далі- грошова допомога).

Право на грошову допомогу мають повнолітні громадяни України, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ групи та відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Виплата грошової допомоги здійснюється незалежно від отримання особами інших видів допомоги.

Виплата грошової допомоги здійснюється на банківський рахунок заявника у розмірі 4000 гривень на місяць протягом чотирьох місяців.

Розмір отриманої грошової допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї заявника для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.

Для отримання грошової допомоги заявник подає заяву в електронній формі шляхом її заповнення з використанням технічних засобів Мінветеранів. На заяву накладається електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису заявника. Заява блокується для редагування та передається до Реєстру.

Реалізація механізму виплати грошової допомоги здійснюється шляхом електронної взаємодії Реєстру та платформи управління даними компанії «РедРоуз Сі Пі Ес Лімітед», що діє в інтересах Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста України.

Заява на отримання грошової допомоги формується в електронній формі на вебсайті eveteran.gov.ua після проходження заявником електронної ідентифікації та автентифікації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

У заяві зазначаються такі відомості:

 • Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)
 • Стать
 • Дата народження
 • Реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та/або номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, у разі коли особа через свої релігійні переконання відмовилися в установленому порядку від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і має відповідну відмітку в паспорті)
 • Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі
 • Відомості про задеклароване/зареєстроване місце проживання  (перебування)
 • Серія та/або номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України
 • Контакті дані (номер телефону та адреса електронної пошти)
 • Серія, номер, дата видачі та закінчення строку дії посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни
 • Група інвалідності, дата встановлення інвалідності
 • Міжнародний номер батьківського рахунку IBAN, найменування банку

Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в заяві, несе заявник.
У разі ненадходження  коштів або виникнення потреби в зміні міжнародного номера банківського рахунку IBAN заявник може повторно подати заяву на отримання допомоги. Заявнику надається можливість подати не більше однієї заяви впродовж одного календарного дня.