Фото без опису

Відділ з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища коротко інформує про найбільш актуальні земельні питання, які вас цікавлять.

Що таке приватизація землі?
Приватизація землі - передача фізичним особам у приватну власність земельних ділянок з державної або комунальної власності. Згідно із Земельним кодексом України набуття права на землю громадянами та юридичними особами здійснюється шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у користування. Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в розмірах, визначених статтею 121 «Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам». Відповідно до пункту 4 статті 116 передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених цим Кодексом, провадиться один раз по кожному виду цільового призначення. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами визначений у статті 118 Земельного кодексу України.

ВАЖЛИВО!
В період воєнного стану відповідно до підпункту 5 пункту 27 Перехідних положень Земельного кодексу України «безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації забороняється».

Що таке земельна частка (пай)?
Поняття земельного паю було введено в українське законодавство ще в 1994 році Указом Президента у зв'язку з розподілом земель колективних сільськогосподарських підприємств між його членами. Земельний пай є умовною ділянкою землі, виділеною в результаті розподілу земель колективних сільськогосподарських підприємств серед його членів. Розміри земельної частки (паю) в умовних кадастрових гектарах визначаються виходячи з вартості земельної частки (паю) та середньої грошової оцінки одного гектара сільськогосподарських угідь для даного підприємства, кооперативу, товариства. Так, відповідно до Указу Президента «Про порядок розподілу земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям» від 08.08.1995 р №720 / 95 паювання земель передбачає визначення розміру земельної частки (паю) в колективній власності на землю кожного члена колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу, сільськогосподарського акціонерного товариства без виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості).

Хто має право на земельну частку (пай)?
1. Колишні члени колективних сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських акціонерних товариств, у тому числі створених на базі радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, а також пенсіонери, які раніше працювали в ньому і залишаються членами зазначеного підприємства, кооперативу, товариства, відповідно до списку, що додається до державного акта на право колективної власності на землю;
2. Громадяни - спадкоємці права на земельну частку (пай), посвідченого сертифікатом;
3. Громадяни та юридичні особи України, які відповідно до законодавства України набули право на земельну частку (пай);
4. Громадяни України, евакуйовані із зони відчуження, відселені із зони безумовного (обов'язкового) або зони гарантованого добровільного відселення, а також громадяни України, що самостійно переселилися з територій, які зазнали радіоактивного забруднення, і які на момент евакуації, відселення або самостійного переселення були членами колективних або інших сільськогосподарських підприємств, а також пенсіонери з їх числа, які проживають у сільській місцевості. Для того, щоб набути право на земельну частку (пай), згідно Указу Президента України "Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам та організаціям", необхідна наявність таких обставин:
• щоб особа була членом колективного сільськогосподарського підприємства;
• була внесена до списку осіб, що додається до державного акта на право колективної власності на землю;
• колективне сільськогосподарське підприємство отримало державний акт про право колективної власності на землю.
Основним документом, що посвідчує право на земельну частку (пай), є сертифікат на право на земельну частку (пай), виданий районною (міською) державною адміністрацією (стаття 2 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)».

ВАЖЛИВО!
Що відповідно до вимог пункту 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»:
У разі якщо до 1 січня 2025 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформив право власності на земельну ділянку, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки. Така невитребувана земельна частка (пай) після формування її у земельну ділянку за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради (у разі необхідності формування) за заявою відповідної ради на підставі рішення суду передається у комунальну власність територіальної громади, на території якої вона розташована, у порядку визнання майна безхазяйним.

Майте на увазі!
Що земельна частка (пай) надана із земель колективної власності та земельна ділянка до 2 га надана із земель державної чи комунальної власності для ведення особистого селянського господарства це різні земельні ділянки.

Що потрібно знати власникам Державних актів на право власності на земельну ділянку?

  • державний акт на право власності на земельну ділянку всіх зразків виданий в період 1992-2001 року рожевого (червоного кольору), в період 2002-2008 року зеленого кольору та 2009- 2012 року синього кольору - є дійсними
  • земельна ділянка, право власності на яку посвідчено державним актом на право власності повинна мати кадастровий номер, а інформація про неї має бути внесена до Державного земельного кадастру (у період воєнного стану Публічна кадастрова карта України тимчасово не працює, перевірити інформацію стосовно внесеної інформації до ДЗК можна звернувшись до сертифікованого інженера-землевпорядника чи замовивши Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку)
  • право власності на земельну ділянку на яку видано Державний акт необхідно зареєструвати в Державному реєстрі речових прав (як результат такої реєстрації видається Свідоцтво про право власності на нерухоме майно, або Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності)


ВАЖЛИВО!
З 2013 року набрали чинності низка законів, відповідно до яких було розділено поняття реєстрації даних щодо земельної ділянки в кадастрі та поняття реєстрації прав (власності, користування, сервітуту і т.і.) щодо земельної ділянки.

З 2013 р. внесенням даних щодо земельної ділянки в державний земельний кадастр, в т.ч. присвоєнням кадастрового номеру, займаються органи Держгеокадастру (Держземагентства).

Реєстрацію прав же здійснюють органи місцевого самоврядування, які підконтрольні Міністерству юстиції. Отже, в якості підтвердження внесення даних про земельну ділянку до Державного земельного кадастру видається витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

На підтвердження реєстрації права щодо земельної ділянки – витяг (свідоцтво) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

З 2016 року і по теперішній час за результатами реєстрації права на земельну ділянку видається тільки витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Свідоцтво про реєстрацію права власності на земельну ділянку більше не видається.

!Публічна кадастрова карта України
З введенням воєнного стану в Україні Публічна кадастрова карта не працює. Сертифіковані інженери - землевпорядники та сертифіковані інженери-геодезисти в своїй роботі користуються електронними сервісами Державного земельного кадастру через особисті електронні кабінети.

!Державний земельний кадастр  
Після простою Державний земельний кадастр у травні місяці відновив свою роботу. Сертифікованим інженерам-землевпорядникам, сертифікованим інженерам-геодезистам, державним кадастровим реєстраторам та нотаріусам на підставі відповідних наказів було відновлено доступ до відомостей ДЗК.
9 червня 2022 року набрав чинності Закон України від 12.05.2022 № 2247-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану». Відповідно до цього закону на період дії воєнного стану для виконання обстежувальних, вишукувальних, топографо-геодезичних робіт, у тому числі для складання документації із землеустрою, використання геодезичного обладнання (геодезичних ГНСС-приймачів, електронних тахеометрів, теодолітів), користування геодезичними та картографічними даними, відомостями про координати пунктів Державної геодезичної мережі, а також надання відомостей про координати поворотних точок меж об’єктів Державного земельного кадастру сертифіковані інженери-землевпорядники та/або сертифіковані інженери-геодезисти повинні отримати від органу Служби безпеки України спеціальний дозвіл на виконання топографо-геодезичних вишукувань.

ВАЖЛИВО!
Відповідно до Наказу Держгеокадастру від 02.06.2022 № 127 «Деякі питання ведення та функціонування державного земельного кадастру в умовах воєнного стану» затверджений Перелік адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких припиняється доступ користувачів до Державного земельного кадастру у зв’язку з веденням воєнних дій. Тобто виконання землевпорядних робіт та реєстрація земельних ділянок там тимчасово не проводиться.